Welkom

In mijn praktijk voor psychotherapie kan je terecht om stil te staan bij jezelf en meer inzicht te krijgen in de moeilijkheden die op je levensweg komen. We zoeken samen naar oplossingen in alle vertrouwen en veiligheid. De begeleiding gebeurt op jouw ritme en biedt je de nodige ruimte en steun om het onzegbare onder woorden te brengen.

Conscientia is afkomstig uit het Latijn en is gevormd uit de twee woorden con (samen, mede) en scientia (kennis, weten). De letterlijke vertaling is ‘samen weten’ of ‘medeweten’.

Dankzij het samen te weten komen van wat echt belangrijk is voor jou, kan je ballast over boord gooien en tot de essentie komen zodat je je eigen weg kan gaan.

 

"De merkwaardige tegenstelling is dat wanneer ik mezelf aanvaard zoals ik ben, ik dan pas kan veranderen."
Carl R. Rogers